Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś
Biznes Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego

Data publikacji 30 grudnia 2022

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego to jeden z najważniejszych elementów, które warto sprawdzić wybierając biuro.

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego – kto musi je posiadać?

Obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez biura rachunkowe wynika z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Zgodnie z art. 76h przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych zobowiązani są do zwarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością. Podmiotami taki są m.in. biura rachunkowe.

Jeżeli jednak biuro rachunkowe prowadzi działalność, ale zajmuje się świadczeniem wyłącznie usług kadrowo-płacowych lub prowadzi wyłącznie księgi przychodów i rozchodów – wówczas nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia OC. Podobnie z księgową, która prowadzi działalność gospodarczą, ale prowadząc księgowość nie świadczy usług polegających na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ale np. wyłącznie księgi przychodów i rozchodów. 

Zakres ubezpieczenia

Ustawodawca w sposób szczegółowy określił także zakres ubezpieczenia, które musi posiadać biuro rachunkowe. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 6 listopada 2014 roku ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością. Co to oznacza w praktyce? Ubezpieczenie staje się swego rodzaju wsparciem dla księgowej lub właściciela biura rachunkowego, w razie popełnienia np. błędu w rachunkach. Jeżeli bowiem klient udowodni, że prowadząc jego księgowość księgowa popełniła błąd, a zatem istnieje związek pomiędzy jej działaniami lub zaniechaniem a powstałą szkodą, wówczas to ubezpieczyciel zaspokoi roszczenie. 

Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie działania objęte są ubezpieczeniem OC. Przykładem są m.in. czynności kadrowo-płacowe. Warto też pamiętać, że polisa nie obejmuje ryzyka cybernetycznego, co w dobie niezwykle popularnej księgowości online może mieć znaczenie. 

Wysokość ubezpieczenia

Ustawodawca, wskazując na obowiązek posiadania ubezpieczenia OC przez biura rachunkowe, określił także jego wysokość. Zgodnie z Rozporządzeniem minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi obecnie równowartość 10 000 euro. Przy czym dotyczy to jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia.

Warto jednak pamiętać, że księgowa, prowadząca księgowość dużych przedsiębiorstw może zwiększyć ustawowo określoną kwotę lub poszerzyć zakres ubezpieczenia. Możliwość taka wynika z tzw. dobrowolnej polisy OC biur rachunkowych, która daje księgowej lub właścicielowi większą ochronę, a jednocześnie jest lepszym zabezpieczeniem dla klienta. Czy biura korzystają z takiego ubezpieczenia i jak to sprawdzić? Dobrowolne ubezpieczenie OC jest coraz bardziej popularne wśród biur rachunkowych, głównie tych prowadzących księgowość wielu i dużych firm. Przykładem jest biuro 5 plus consulting z Bielska Białej, o czym informuje m.in. na swojej stronie 5-plus.com.pl

Termin zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC

Zawarcie polisy ubezpieczeniowej przez biuro rachunkowe musi nastąpić w określonym terminie. Zgodnie z przepisami musi to nastąpić przed rozpoczęciem działalności. Warto także podkreślić, że podmioty zobowiązane do posiadania ubezpieczenia OC, jeżeli prowadzą działalność bez spełnienia tego obowiązku, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności

nieruchomość

Redakcja dlug.org.pl

Dzięki wiedzy zawartej na łamach portalu Dług znacznie efektywniej będziesz zarządzał swoimi finansami osobistymi. Dowiesz się także ciekawych informacji dotyczących prowadzenia własnej firmy i marketingu.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?