Strona główna
Praca
Tutaj jesteś
Praca

Fundusz pracy a umowa zlecenie – kiedy trzeba go odprowadzać

Data publikacji 22 grudnia 2020


Umowy cywilnoprawne są jednym z bardziej popularnych form zatrudniania pracowników. Ich elastyczny charakter pozwala na zatrudnienie pracownika wykonującego dla firmy kreślonego rodzaju prace nie koniecznie z w sposób stały lub ciągły. Najlepiej sprawdzają się, kiedy zatrudnienie w firmie jest traktowane jako dodatkowy dochód. Jedną z najczęściej wybieranych form zatrudnienia pracowników okresowych jest umowa zlecenie.

Zalety umowy zlecenia.

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, gdzie przedmiotem umowy jest wykonanie zlecenia. Dzięki temu strony umowy, czyli zleceniodawca i zleceniobiorca nie są zobowiązani ograniczeniami kodeksu pracy. Jednakże zleceniodawcy, czyli zatrudniający, wśród gąszczu przepisów poszukują odpowiedzi, jak się ma fundusz pracy a umowa zlecenie. Istnieje kilka walorów zawierania umowy zlecenia. Przede wszystkim, zleceniodawca i zleceniobiorca mogą swobodnie ustalać warunki współpracy. Dodatkowo nie jest wymagany okres wypowiedzenia umowy o pracę. Zlecenie może zostać wypowiedziane praktycznie z dnia na dzień. To również jedna z najbardziej dogodnych form zatrudnienia dla osób pobierających naukę. Kiedyś nazywana umową śmieciową na dzień dzisiejszy gwarantuje pracownikowi odprowadzanie wszelkich niezbędnych składek, takich jak chorobowe czy emerytalne. Najbardziej problematyczna dla zatrudniających jest składka na fundusz pracy. Nie wszyscy są pewni, od jakich umów trzeba ją odprowadzać.

Kiedy należy odprowadzać składki na fundusz pracy?

Fundusz Pracy jest tworem powołanym na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jego zadaniem było i nadal jest przeciwdziałanie bezrobociu. Jest on źródłem finansowania takich inicjatyw jak zasiłki, staże czy szkolenia dla osób bezrobotnych, czy też potrzebujących dodatkowych kwalifikacji. Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są obowiązkowo, gdy pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę. Sytuacja nieco się zmienia, kiedy w grę wchodzi fundusz pracy a umowa zlecenie. Pierwszą przesłanką do opłacenia składek na fundusz pracy od umowy zlecenia jest podstawa opodatkowania, czyli kwota, jaką zarobi zleceniobiorca. Jeżeli, jest ona równa lub wyższa niż najniższa krajowa, wtedy zleceniodawca ma obowiązek odprowadzić składkę na fundusz pracy. W przeciwnym wypadku nie ma takiej konieczności. Od składek na fundusz Pracy zwolnione są także osoby niepodlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Są to osoby przekraczające odpowiedni wiek. W przypadku kobiet to 55 lat, a w przypadku mężczyzn to 60 lat.

nieruchomość

Redakcja dlug.org.pl

Dzięki wiedzy zawartej na łamach portalu Dług znacznie efektywniej będziesz zarządzał swoimi finansami osobistymi. Dowiesz się także ciekawych informacji dotyczących prowadzenia własnej firmy i marketingu.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?