Strona główna
Lifestyle
Tutaj jesteś
Lifestyle

Odszkodowanie – jakie dokumenty do odszkodowania

Data publikacji 11 listopada 2020


Ilu ludzi tyle sytuacji, a ile sytuacji tyle możliwości nastąpienia wypadku. Każdy z nas jest narażony na sytuacje mogące zagrażać życiu lub zdrowiu. Może do nich dojść w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, podczas przemieszczania się w mieście, a nawet w naszym własnym mieszkaniu. Wypadki, niestety, chodzą po ludziach, dlatego tak istotne jest, aby odpowiednio zabezpieczyć siebie i swoich bliskich na każdą ewentualność, którą szykuje nam los.

Czym jest odszkodowanie?

Często słyszymy o możliwości uzyskania odszkodowania za poniesioną stratę, jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, czym to odszkodowanie jest i kiedy możemy się o nie ubiegać. Najprościej rzecz ujmując, odszkodowanie to świadczenie przysługujące osobie poszkodowanej od osoby, która daną szkodę wyrządziła. Najbardziej powszechne źródła odszkodowania to:

* OC – przejęcie przez sprawcę wypadku skutków ekonomicznych
wyrządzonej szkody
* AC – wypłata świadczeń z tytułu uszkodzenia, zniszczenia czy
kradzieży samochodu
* ubezpieczenie na życie – wypłacane po śmierci osoby ubezpieczonej
osobom uposażonym
* odszkodowanie powypadkowe – pokrywające straty poniesione w
wypadku przez osobę ubezpieczoną lub, w razie konieczności,
wypłacane w celu uregulowania kosztów związanych z podjęciem
rehabilitacji przez poszkodowanego objętego ubezpieczeniem.

Jakie dokumenty do odszkodowania

Choć wydawać by się mogło, że uzyskanie środków finansowych przysługujących nam z tytułu opłacanych składek jest czystą formalnością, należy pamiętać, iż każde zdarzenie i związane z nim poniesione straty, muszą zostać przez ubezpieczonego poparte odpowiednimi i wiarygodnymi dowodami. Zależnie od wymogów firmy ubezpieczeniowej, zawartych w podpisanej na początku współpracy przez ubezpieczanego i ubezpieczyciela umowie, oraz typu zdarzenia uprawniającego poszkodowanego do wypłaty świadczeń, obowiązują nas odpowiednie procedury, wymagające dostarczenia w ustalonym przez ubezpieczyciela terminie dokumenty świadczące o skali poniesionej przez nas straty. Warto zaznaczyć, że im więcej dowodów świadczeniodawcy dostarczymy, tym łatwiej będzie nam uzyskać satysfakcjonującą nas kwotę zapomogi. Do naszej dokumentacji warto więc załączać opinie biegłych specjalistów, rzeczoznawców, zeznania świadków, a w przypadku, gdy konieczne było podjęcie leczenia, wypisy z placówek medycznych, a także fotografie odzwierciedlające skalę poniesionych obrażeń. Należy także zachować wszelkie potwierdzenia wnoszonych opłat, będących następstwem nieszczęśliwego zdarzenia, które nas dotknęło.

nieruchomość

Redakcja dlug.org.pl

Dzięki wiedzy zawartej na łamach portalu Dług znacznie efektywniej będziesz zarządzał swoimi finansami osobistymi. Dowiesz się także ciekawych informacji dotyczących prowadzenia własnej firmy i marketingu.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?