dlug.org.pl

Biznes IT Marketing

Praca

Czy warto podjąć kredyt studencki?

Kredyt studencki może być bardzo przydatną pomocą finansową dla doktorantów czy też studentów. Otrzymywane pieniądze co miesiąc można przeznaczyć na bieżące wydatki i potrzeby. Sam kredyt można zaś zacząć spłacać dwa lata po ukończeniu studiów. Jego niewątpliwą zaletą jest na pewno to, że charakteryzuje się niskim oprocentowaniem, tym samym jest bardzo atrakcyjny pod względem finansowym. W maju 2020 roku obniżono stopy procentowe. Z tego względu, na ten moment, oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi 1,2 x stopa redyskontowa weksli, czyli 0,132 %. Ale czy na pewno warto zaciągnąć kredyt studencki?

Kredyt studencki czy warto zaciągnąć? Podstawowe informacje.

Wnioski o kredyt studencki można składać przez cały rok. Mogą się o niego ubiegać studenci, którzy nie ukończyli 30 roku życia, a także doktoranci, którzy nie skończyli 35 roku życia. Wnioskodawca musi udokumentować przychód na osobę w rodzinie. W 2020/2021 dochód w wysokości 3000 zł uprawnia do uzyskania kredytu. Bank podejmuje decyzje w 30 dni. Instytucja finansowa wypłaca co miesiąc transze, które mogą wynosić od 400 zł do 1000 zł. Atutem kredytu studenckiego jest fakt, że jego spłacanie zaczyna się dopiero po 2 latach od ukończenia studiów. Co miesiąc przekazuje się połowę wcześniej otrzymywanej transzy plus odsetki. Wynika z tego fakt, że kredyt spłaca się 2 razy dłużej niż czas, w którym pobierane były raty z banku. Na ten moment 4 instytucje finansowe udzielają kredytów studenckich. Należą do nich: SGB-Bank S.A. ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi), PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A. oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi.

Wymagane dokumenty.

Konieczne jest przygotowanie następujących dokumentów:
– wniosek kredytowy, który składa się elektronicznie bądź bezpośrednio w oddziale banku,
– oświadczenie zawierające liczbę członków rodziny oraz wysokość dochodów za poprzedni rok,
– zaświadczenie wydane przez uczelnię, która potwierdza, że wnioskodawca jest jej studentem/doktorantem bądź dokument potwierdzający udział w rekrutacji,
– dodatkowe dokumenty, które wymaga bank wydający decyzję, w celu oceny zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia spłacania rat kredytu.

Dodatkowe pieniądze i niezależność finansowa.

Niektóre kierunki studiów uniemożliwiają podjęcie pracy dodatkowej i wymagają 100% skupienia się na nauce. Rodzice też nie zawsze mogą pomóc materialnie. W takich sytuacjach kredyt studencki jest bardzo atrakcyjną pomocą finansową. Dodatkową zaletą jest także fakt niezależności od rodziców. Posiadanie własnych pieniędzy pozwala czuć się samodzielnym. W pełni można decydować o swoim losie, a przy okazji uczyć zrządzania własnym budżetem.