dlug.org.pl

Biznes IT Marketing

Praca

Czym jest znak towarowy i na czym polega wycena znaku towarowego?

Znak towarowy to najczęściej znak graficzny. Oznakowanie to pozwala na rozróżnienie towarów jednej marki od drugiej. Przez takie oznaczenie widoczne są też różnice pomiędzy towarami i produktami jednej firmy a produktami drugiej. Każde takie oznakowanie ma swoją określoną wartość. Pozwala na konkretne zidentyfikowanie danej marki i jej produktów.

Jakie są korzyści ze stosowania znaku towarowego?

Największą korzyścią z wykorzystania znaku towarowego jest fakt, że klient z łatwością może identyfikować dane towary z daną firmą. Zawęża się jego ocena przy wyborze danego produktu i powoli zaczyna go łączyć z określoną marką. Znak towarowy pozwala na znalezienie odpowiedniego produktu, w przypadku gdy klientowi spodobał się towar i chce do niego wrócić lub z niego jeszcze raz kolejny skorzystać. Korzystanie z takich znaków powoduje, że dana marka czy firma nie jest bezimienna, jest widoczna na rynku i w każdej chwili można sięgnąć po produkty przez nią sygnowane. Znak towarowy to taka wizytówka, która identyfikuje i łączy markę z jej produktami.

Jakimi metodami są wyceniane znaki towarowe?

Możliwość wyceny znaku towarowego nie należy do prostych czynności, a wszystko to dlatego, że nie ma jednej i konkretnej metody jej wykonania. Wycena przeprowadzona jest na kilka odrębnych sposobów. Najczęściej wycena odbywa się w dwóch kategoriach: marketingowej i finansowej, ponadto osoby, które dokonują takiej oceny muszą być bardzo doświadczone w tym co robią i super profesjonalne.
Metoda marketingowa charakteryzuje się tym, że brane są w procesie pod uwagę przychody, które niesie ze sobą dany znak towarowy i mierzy się relację klienta z daną marką. Ta metoda nie do końca jest skuteczna i nie daje relatywnej odpowiedzi, na jaką pytanie wartość, w rzeczywistości, ma dany znak. Przyczynia się to tego stanu niedokładność w pomiarach, która wynika ze znacznych uproszczeń przyjętych, wcześniej, założeń.
Wycena znaku towarowego metodą finansową, daje bardziej zbliżoną odpowiedź co do konkretnej jego wartości. Polega ona na zestawieniu ze sobą dwóch sytuacji. Jedną z nich jest zastosowanie znaku towarowego a drugą całkowite jego wyłączenie.
W wyniku takiego zestawienia widać konkretne różnice finansowe przy sprzedaży towarów ze znakiem a sprzedaży towarów bez znaku identyfikującego go z daną marką.
Dodatkowo stosując wycenę finansową można jeszcze określić koszty wykonania znaku, znaleźć odpowiedzieć na pytanie – jaki jest dochód z jego wykorzystania oraz dokonać jego rynkowej wyceny.