dlug.org.pl

Biznes IT Marketing

Praca

Czym odróżniają się dobre agencje pracy, jak i gdzie je znaleźć?

Dobre miejsce pracy charakteryzuje się tym, że pracuje się na nim dobrze, przyjemnie, ma się dużą satysfakcję z pracy i uczęszcza się do niej bardzo chętnie. Takich miejsc pracy trzeba szukać a idealnie mogą nam w tym pomóc dobre agencje pracy. Dzisiaj, w naszym kraju, agencje pracy tymczasowej rosną jak grzyby po deszczu. Coraz więcej osób do nich się zgłasza i znajduje w nich odpowiednią pracę dla siebie. Problemem może być jedynie znalezienie dobrej agencji pracy.

Czym charakteryzują się dobre agencje pracy?

Agencja pracy jest pośrednikiem pomiędzy osobą szukającą pracy, a firmą, która poszukuje pracownika lub innego rodzaju pracodawcą. Agencja zatrudnia pracownika, który na mocy danej umowy ma świadczyć swoją pracę innemu podmiotowi. Uczciwa i profesjonalna agencja pracy, wszystkie warunki zawiera w umowie, która zawsze sporządzona jest na piśmie. Tam zapisane jest wszystko, co tyczy się określonej pracy i pracownika.

Agencje muszą działać legalnie, dlatego zawsze dobrze jest sprawdzić, czy dana firma ma zarejestrowaną swoją działalność. Ponadto to na ich barkach ciąży obowiązek opłacania składek ZUS za pracowników i ich podatków. Pracodawca opłaca usługę danej agencji i to na jej konto wypłaca wynagrodzenie pracownika, dodatkowo płaci też jej sumy przeznaczone na opłaty kosztów pracy. Tego typu firmy nigdy nie mogą ogłosić stanu upadłości a ich właściciel nie może być osobą karaną.
Zanim więc podpiszemy umowę z określoną agencją pracy tymczasowej, przed tym faktem należy zapoznać się z poszczególnymi opiniami na temat jej działalności.

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Trzeba zwrócić uwagę na każdą umowę pracy, którą zawiera się z agencją pracy. Umowa powinna zawierać, szczegółowe dane i konkretne informacje, takie jak:
– nazwy stron umowy,
– datę, kiedy umowa została zawarta,
– rodzaj umowy,
– nazwę pracodawcy, który jest klientem agencji,
– czas wykonywania pracy,
– wszystkie warunki pracy, czyli kwota wynagrodzenia, miejsce zatrudnienia i rodzaj pracy,
– okres wypowiedzenia,
– ilość i czas przysługującego urlopu.
Dobrze działająca agencja pracy jest agencją elastyczną i taką, która posiada dużo ofert pracy, w tym prace sezonowe i tymczasowe.

Jak znaleźć dobrą agencję pracy?

Takiego pośrednika pracy można znaleźć poprzez internet, ogłoszenia lub z polecenia. Zawsze jednak trzeba być czujnym i przed podpisaniem umowy sprawdzić jaka jest to agencja. Należy kierować się zasadą, że każda, choć najmniejsza rysa na takiej firmie, powinna już w naszej głowie zapalać czerwoną lampkę i prowadzić do niepodpisania umowy, przed konkretnymi wyjaśnieniami.