Strona główna
Praca
Tutaj jesteś
Praca

Świadectwo pracy co zawiera- wiedza, którą powinien dysponować każdy pracownik i pracodawca

Data publikacji 14 listopada 2020


Moment odejścia z pracy to przede wszystkim nieprzyjemne i stresujące przeżycie dla pracownika. Niemniej ma on prawo żądać od swego przełożonego świadectwa pracy. Pracodawca musi spełnić tę prośbę, gdyż wymuszają to na nim przepisy.

Czym jest świadectwo pracy?

To urzędowy dokument, który pracodawca wręcza pracownikowi w chwili rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Stanowi ono namacalny dowód, iż było się pracownikiem danej firmy lub przedsiębiorstwa. Poza tym jest jak gdyby namacalną wskazówką dla nowego szefa, jakim było się pracownikiem. By otrzymać świadectwo pracy, nie trzeba pisać żadnego formalnego podania. Jest ono wręczane odchodzącemu automatycznie, gdy jego umowa wygasa.

Świadectwo pracy co zawiera?

Po pierwsze musi ono zawierać okres zatrudnienia pracownika. Umieszcza się go tam, by dokładnie określić wymiar czasowy, w którym była świadczona praca. Po drugie w świadectwie pracy powinien znaleźć się wymiar pracy. Chodzi o to, czy dana osoba była zatrudniona na pełen etat, czy na pół etatu. Po trzecie w dokumencie tym nie może zabraknąć adnotacji na temat, jakie konkretnie stanowisko zajmował powyższy pracownik.

Wreszcie w świadectwie pracy musi być też zaznaczony tryb rozwiązania umowy lub okoliczności jej wygaśniecie wraz ze stosownym uzasadnieniem prawdy. Dodatkowo w świadectwie pracy można umieścić informacje o zarobkach pracownika. Ważnym elementem jest też opisanie, jaki rodzaj urlopu przysługiwał pracownikowi i ile z przysługujących mu ustawowo dni wykorzystał.

Ile dni ma pracodawca na wręczenie podwładnemu świadectwa pracy?

Przed zmianą przepisów pracodawca musiał wręczyć pracownikowi świadectwo pracy co najmniej siedem dni przed terminem wygaśnięcia umowy. Po zmianie przepisów może to zrobić nawet w ostatnim dniu trwania umowy i pracownik nie może przeciw temu otwarcie zaprotestować, bo i tak racja nie będzie po jego stronie. Pracodawca może wręczyć świadectwo pracy podwładnemu osobiście, przesłać je pocztą na wskazany adres lub dać pełnomocnikowi, który reprezentuje interesy zwolnionego pracownika.

A co w sytuacji, gdy wystawione przez pracodawcę świadectwo pracy nie jest wolne od błędów?

Wtedy pracownik może wystosować oficjalne pismo w celu skorygowania pomyłki. Jego dawny pracodawca nie ma prawa odmówić jego prośbie. Gdy to zrobi, sam naraża się na niepotrzebną batalię w Sądzie Pracy. Jest niemal pewne, że ten pracowniczy organ zmusi niepokornego pracodawcę do naprawienia pomyłki. Jeśli nadal będzie się opierał, zostanie ukarany grzywną pieniężną.

nieruchomość

Redakcja dlug.org.pl

Dzięki wiedzy zawartej na łamach portalu Dług znacznie efektywniej będziesz zarządzał swoimi finansami osobistymi. Dowiesz się także ciekawych informacji dotyczących prowadzenia własnej firmy i marketingu.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?